Belediye Meclisi Pazartesi Toplanacak

0
64

belediye meclisi (24)Belediyemiz Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye meclisi gündemindeki şu konuları görüşecek;

*Belediyemiz mücavir sahası yetki ve sorumluluk sınırları içerisindeki 28 mahalleyi kapsayan, yangına hassas bölgelerin tespiti ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

*Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Toprakkale-İskenderun Otoyolu altındaki alt geçitten Æ 1000 mm çaplı şebeke ana borusunun geçirilmesi amacıyla hazırlanmış olan protokolün tasdiki ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

*Sarıseki Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile aldığı 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

*Sarıseki Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile aldığı 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

*Belediyemize ait otoparklarda otomasyon uygulamasına geçilmesi nedeni ile otopark ücreti tarifelerinde düzenleme yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here