Ayten Kılınç; “Çocuk Adalet Sistemi Bir An Önce İyileştirilmeli”

0
75

İHD İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kılınç; “Çocuk Adalet Sistemi Bir An Önce İyileştirilmeli”

Geçtiğimiz günlerde, 6 yaşındaki Mertcan’ın babası tarafından dövülerek öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kılınç, olayla ilgili yaptıkları araştırma sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Dernek binasında üyelerle bir araya gelen Kılınç, yaptıkları görüşmeler ve gözlem sonuçlarını aktararak; “Yaptığımız görüşmeler ve gözlem sonucu kadına şiddetin her şeklini yaşamış iki kadın vardı. Mehmet Y. tarafından defalarca darp edilen eski eş ve Mertcan’ın babaannesinin hiçbir şikâyeti sonuç vermemiştir. Boşanma davasında en önemli sebebin, şiddet olmasına rağmen çocukların velayeti babaya verilmiştir. Anne eski kocanın tehditlerinden korktuğu için velayeti istememiştir. Tutuklanan babanın, eşinden boşandığı, çocuklarının velayetini elinde bulundurduğu ve çocuğun daha öncesinden de şiddete uğradığı anlatılmıştır.

Türkiye’de kendi öz ailesi yanında bakımı sağlanamayan, ailesi yanında olmasına karşın ihmal edilen, yoksulluktan dolayı sağlıklı gelişimi risk altında bulunan olumsuz yaşam koşullarında yaşamaya çalışan, buna karşılık korunma kararı bulunmayan, kamunun herhangi bir şekilde ilgi alanında olmayan çok sayıda çocuk bulunmaktadır. Gelişmiş bir ülkede tüm çocukların bakımı ve korunması kamunun ilgi alanında olmalı, kayıt altına alınmalı, denetlenmeli ve çocuklarına bakabilmeleri için ailelere, gereksinim duydukları her türlü destek sağlanmalıdır.

Çocuğun korunması açısından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu önemli yer tutmaktadır. Ancak Türkiye’de çocuk ve kadın alanında çalışan muhatapların tüm iyi niyetli girişimlerine karşın, olumsuz örneklerin sayısı hızla artmaktadır ve tüm bu artış ve olumsuz örneklere karşın ne yazık ki, Türkiye’de bütüncül, kapsamlı ve tüm kurumların etkin entegre olduğu bir çocuk koruma politikası bulunmamaktadır” dedi.

Her kamu kurum ve kuruluşun görevlileri ve her bireyin, risk faktörlerini sosyal hizmetler müdürlüklerine bildirmesi ve kendisine bildirilen kurum, olaylar hakkında gerekli araştırmayı derhal yapması gerektiğini savunan Kılınç;  “Sonuç olarak; Kolluk kuvvetlerinin şikâyetlere duyarsız kaldığı her şikâyet sonrası erkeğin elini kolunu sallayarak eve dönüşü şiddetin dozunu arttırmıştır. Boşanma davalarında bireylerin beyanı yetmemeli bu konuda ciddi bir araştırma yapılarak çocuk velayeti öyle verilmelidir.

İnsan Hakları Derneği olarak çocukların bugün karşı karşıya kaldığı olumsuz tablonun değişebileceğine inanıyoruz!  Nasıl mı?

Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin ilkeleri gözetilmeli ve her çocuğun insan haklarına saygı duyulması, korunması ve gerçekleştirilmesini sağlama sorumluluğunu gerçekleştirmeye yönelik bütüncül ve hak temelli bir çocuk politikası oluşturulmalıdır.

Çocukların karşılaştığı tüm şiddet türleri ile kısa vadede mücadele etmek ve toplumsal bilinç oluşturmak için “Çocuklara Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı” ivedilikle hazırlanmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çocuk haklarını koruyup gözetecek “Çocuk Hakları İhtisas Komisyonu” kurulmalıdır. Çocuklarla ilgili verilerin hak temelli ve derli toplu olarak tutulacağı Ulusal Veri Tabanı oluşturulmalıdır. Çocuk İşçiliği ile etkin mücadele kararlılığı yasal olarak ortaya konulmalı ve denetimlerle süreç yakından izlenmelidir. RTÜK dahil olmak üzere; çocuklarla ilgili her konuda karar mekanizmalarına çocuk katılımı ve çocukların görüş ve önerilerini sunacağı mekanizmalar kurulmalıdır. Çocuk Hakları alanında alınan tedbirlerin uygulanması ve ilerlemenin raporlanması hususunda Çocuk Hakları ve İnsan Hakları örgütleriyle iş birliği içinde çalışma mekanizmaları kurulmalıdır. Türkiye bir an önce çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi ile ilgili uluslararası tavsiyelere uygun düzenlemeleri hayata geçirmelidir” şeklinde önerilerde bulundu. (Haber: Helga TERBİYELİ)