Yılmaz’dan, Hijyen Eğitimi Belgesi Almayanlara Cezai İşlem Uyarısı

0
53

itso açıklama7İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Hijyen Eğitimi Belgesi almayanlara cezai işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Yılmaz, ülkemizde gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerinde çalışanların yaptırmak zorunda oldukları portör muayeneleri hususu 2 Kasım 2012 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname’nin 58. Maddesinin 11. Bendiyle 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun portör muayeneleri ile ilgili 127’inci maddeleri ile değiştirildiğini kaydetti.

Söz konusu değişiklik maddeleriyle, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri veya tetkikleri yapılmayıp bunun yerine 126’ıncı maddedeki değişiklikle hijyen eğitimleri alınmasına, 127’inci maddedeki değişiklik ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedildiğini ifade eden Yılmaz, bu çerçevede hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin, 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini de belirtti.

Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğü’nün il/ilçelerdeki halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri tarafından verildiğini kaydeden Yılmaz; “Eğitim alması gereken iş yerlerinde çalışanların, bizzat çalışıyorlar ise iş yeri sahipleri ve işletenlerinin bulundukları il/ilçedeki bahsi geçen eğitim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Eğitimi çalışanlarına kendi imkânlarıyla vermek isteyen işverenler ve işletenleri, yukarıdaki kurumlara müracaat ederek bu kurumların denetimlerinde yaptırmaları gerekmektedir.

Katılımcılara eğitim sonunda ‘e-yaygın Otomasyon Sistemi’ üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir.  Gıda sektörü için alınmış olan bir belge, kişi gıda sektörünün herhangi bir alanında hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilecektir. Yönetmeliğin geçici birinci maddesi gereğince, yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içerisinde çalışanlarının yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlüdürler. Yönetmeliğin 11’inci maddesi çerçevesinde 5 Temmuz 2014 tarihinden sonra yapılacak denetimlerde hijyen eğitimi belgesi almamış olanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, eğitim almamış her bir çalışan ayrı-ayrı aykırılık olarak değerlendirilerek kişi başı 250 ile 1000 lira arasında cezai işlem uygulanması öngörülmektedir” diyerek ilgilileri uyardı.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here