Ünsal; “Emekçilerle Alay Ediliyor”

0
30

eğitim-sen açıklama25Eğitim Sen 2015 yılı Bütçe Tasarısını Eleştirdi…

Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal ve şube yönetimi, Boyacılar Parkında bir araya gelerek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek genel kurula sevk edilen 2015 yılı bütçe kanun tasarısı ile ilgili açıklamada bulundu.

2015 Merkezi Yönetim Bütçesinin, demokratik katılımcılığı esas almadan, toplumun en geniş kesimlerinin müzakere ve onayına başvurulmadan antidemokratik bir anlayışla hazırlandığını öne süren Ünsal; “En iyimser araştırmalar bile son 11 yıl içinde kamu emekçilerinin maaşlarında %23’lük bir kayıp yaşandığını ortaya koyarken ve AKP-Memur Sen tarafından yapılan 2014 yılı satış sözleşmesinden kaynaklı bu kayıp daha da büyürken, %3’lük zam demek, emekçilerle alay etmek, emeklerini aşağılamak demektir! Bu kapsamda AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2015 yılı bütçesine karşı “Savaşa, Yoksulluğa, Talana Karşı Halkçı Bütçe, Demokratik Türkiye” şiarıyla başlattığımız eylem ve etkinlik takvimimiz devam edecektir” dedi. Ünsal, emekten yana halk için bir bütçe talebini en geniş emekçi kesimlerle, toplumun tüm ezilen kesimleriyle ortaklaştırarak 13 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da merkezi bir miting yaparak eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

“Her Okula Bir Zeytin Ağacı Dikeceğiz”

Ülkemizde yaşanan ağaç ve orman katliamlarına ve termik santral projelerine de değinen Ünsal; “HES, termik santral inşaatlarına, ‘kentsel dönüşüm’ adı altında ranta,  nükleer santral projelerine devam ediliyor. Çünkü gözü doymayan sermaye, siyasi iktidarın halkın değil, kendisinin yanında olduğunu biliyor. Soma Yırca’da yapılmak istenen termik santrale karşı nöbet tutan köylülerin tüm direnişine rağmen tam 6 bin zeytin ağacını kesiyor. Ama kaymakam, jandarma, AKP izliyor.

Bizler kamu emekçileri olarak, taşeronlaşmaya, güvencesizliğe, işsizliğe, hak gasplarına karşı nasıl mücadele veriyorsak yaşam alanlarımıza yönelik saldırılara ve doğamızın talan edilmesine karşı da mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu kapsamda Eğitim Sen İskenderun Şubesi olarak her okula bir zeytin ağacı dikeceğiz. Siyasi iktidarın rant uğruna topraklarımızı sermayeye peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here