“Sayıştay’ın Kararını Bozma Yetkimiz Yok”

0
107

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Halka Gönderilen Yol Harcamalarına Katılım Payı Ödeme Tebligatları İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, eski Arsuz Belde Belediyesi döneminde alınan meclis ve encümen kararları doğrultusunda halka gönderilen yol harcamalarına katılım payı ödeme tebligatları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Uluçınar Mahalle sakinlerine hane başına emlak rayiç bedeli endeksine göre değişen fiyatlarla gönderilen tebligatların Sayıştay Başkanlığı tarafından 2016 yılı Mali Denetim Raporu doğrultusunda takip ve tahsilinin yapılması yönünde rapor verilmesinin ardından gönderildiğini ifade eden Başkan Culha, Arsuz Belde Belediyesi döneminde alınan meclis ve encümen kararlarını göstererek, kesinleşmiş kararla katılım payının 604 mükellefe tahakkuk ettirildiğini ifade etti.

Göreve geldiği günden itibaren, belde belediyelerinin borçlarını ödemenin yanı sıra, milyonlarca liralık yatırım hayata geçirdiklerini ve bu süreçte hizmet karşılığı olarak hiç kimseden bir kuruş bile talep etmediklerini ifade eden Başkan Culha, halkı mağdur etme niyetinde olmadıklarının altını da ısrarla çizdi.

Sayıştay Raporunda Tahsil Talimatı Var

Mahalle sakinlerine, ellerine ulaşan yol harcamalarına katılma payı ödeme tebliğleri ile ilgili ayrıntılı açıklama yapan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha; “Yol harcamalarına katılım payı Eski Arsuz Belediye Meclisi’nin 10.09.2012 gün ve 45 sayılı kararı ile alınmasına karar verilmiş olup, 30.04.2013 gün ve 8 sayılı encümen kararı ile tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi yönünde karara bağlanmıştır. Yol harcamalarına katılım payı 604 mükellefe tahakkuk ettirilmiş bu mükelleflerden 100 adedine Eski Arsuz Belediyesi’nce tebligat yapılmış geriye kalan 504 mükellefe yapılan inceleme ve kontrollerden sonra bildirim yapılmadığı anlaşıldığından tarafımızca bildirimleri yapılmıştır.

Konu Sayıştay Başkanlığı tarafından 2016 yılı Mali Denetim Raporunda ele alınmış olup, yol harcamalarına katılım paylarının takip ve tahsilinin yapılması yönünde rapor vermiştir. Eski Arsuz Belediyesi tarafından bildirimi yapılarak işleme alınan 52.192,00 lira tutarındaki yol harcamalarına katılım payının 44.856,03 lira tahsil edilmiştir. Tarafımızca gönderilen 504 adet bildirimlerdeki yol harcamalarına katılım payı tutarı 361.201,68 liradır. Bu tutardan 17.687,41 liradır tahsil edilmiştir” dedi.

Kesinleşmiş Bir Kararı Uyguluyoruz

Sayıştay kararını bozma yetkileri olmadığını anlatan Başkan Culha; “Bu konu speküle edilecek bir konu değil. Geçmişte yapılan bir işlem. Benim yaptığım bir iş değil. İtirazınız varsa, tebliğlerin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız yargı yolu açıktır. Ben, göreve geldiğim günden beri yapmadığım işlerle ilgili hesap veriyorum. Yapmadığım işlerin borcunu ödüyorum. Yapmadığım işlerin sorumluluklarıyla uğraşıyorum. Süreklilik arzeden 8 belediye ve köylerden gelen borçları ödüyoruz. Biz yine hizmetimizi yaparız, gücümüz oranında da yapmaya devam ederiz. Burada kesinleşmiş bir uygulama vardır ve biz sadece bu uygulamanın icraatını yapıyoruz. Sizi mağdur etme niyetinde değilim. Bu bilgilendirme toplantısı tamamen iyi niyetle düzenlenmiştir. Bizim Sayıştay’ın kararını bozma yetkimiz yoktur. Farklı bir kararla bunu hükümsüz kılmamız da mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar, daha önce katılım payı ödediklerine dair ellerlinde makbuzlar olduğunu belirterek, eski Arsuz Belde Belediyesi döneminde yapılan ödeme makbuzlarını Başkan Culha’ya sundu. Makbuzların yol katılım payı ödemesi yerine belediyeye bağış şeklinde tahsil edildiğini ifade eden Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri de bu makbuzların geçersiz olduğunu belirtti.