Kaymakam Su; “Turizm; Barış ve Uzlaşı Projesidir”

0
52

kaymakam ali ihsan su6İçerisinde bulunduğumuz turizm haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, “Turizm sektörünün ülke ekonomilerindeki önemi hızla artmaktadır” dedi.

Açıklamasında ülkelerin ekonomileri bakımından turizmin önemine değinen Kaymakam Su; “Ulusal ve uluslararası alanlarda turizmin yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan da önemli toplumsal ve insani fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran bir nitelik kazanması, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatinin, bu endüstri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu ülkelerin karşılaştıkları ekonomik darboğazların aşılmasında turizmin yarattığı dinamik ekonomik etkiler, diğer sektörlere canlılık kazandırması, kazanılan döviz gelirlerinin ihracat ve GSMH içindeki payının artması ve yarattığı istihdam olanakları, turizm sektörünün ülke ekonomilerindeki önemini hızla arttırmaktadır” dedi.

Turizmin halkları ve kültürleri birbirine yakınlaştırdığına vurgu yapan Kaymakam Su, turizmi ‘küresel olduğu kadar ulusal anlamda da bir barış ve uzlaşı projesi’ olarak değerlendirdi.

Turizmin ayrıca sürdürülebilir bir çevreciliğin, kaynakların doğru kullanımı ile bugünkü ve gelecekteki yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli misyon üstlendiğini ifade eden Kaymakam Su; “Yeni yatırım alanları oluşturmak, ürün çeşitliliğini arttırmak ve niteliklerini yükseltmek gerçekleşebilecek önemli hedeflerdir. Gezi alışkanlıklarının değişmesi, teknolojideki hızlı gelişim ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine ve dolayısıyla sosyal ve kültürel-alışverişin artmasına olanak sağlamaktadır” dedi.

Kaymakam Su, turizm pazarına geç girmiş olan ülkemizin dünya ortalamasının çok üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakaladığını söyleyerek; “Ülkemiz bugün turizm pazarında Akdeniz Bölgesinin en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline gelmiş, son 10 yıldır bir yapısal değişikliğe gitmiştir. Bu değişiklik, turizm sektörünün çalışma biçimi ve koşullarının uluslararası standartlara uyum göstermeye başlaması biçimindedir.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle, Turizm Haftasını kutluyorum” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here