İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit’in 10 Aralık Mesajı!

0
285

kaymakam özyiğit (7)“İnsan Haklarını, Yasalar, Eşit Olarak Hiçbir Ayrım Yapmadan Koruyacaktır”

İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul ve ilan edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 67’nci yıldönümünün kutlandığını kaydeden Kaymakam Özyiğit, beyannamenin, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına aldığını ifade etti.

Herkesin hiçbir fark olmaksızın kanun karşısında eşit olduğunu belirten Kaymakam Özyiğit; “İnsan haklarının ortak çağdaş temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşınmasını sağlayan bu bildirge, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşımaktadır. Çok geniş bir kapsamı olan insan hakları bünyesinde; Çocuk hakları, kadın hakları, hasta hakları ile beraberinde çevre hakkı, yaşam hakkı gibi insana ve insanca yaşamaya dair pek çok unsuru barındırmaktadır.  İnsan hakları, her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerdir. Bu sebepten ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiş, insan hakları standartlarının en üst düzeye getirilmesi amacıyla, son yıllarda birçok önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların en önemlilerinden birisi de 30 Haziran 2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunudur” dedi.

Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak üzere kurulan İlçe İnsan Hakları kurulunun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüğünü kaydeden Kaymakam Özyiğit; “Unutulmamalıdır ki, insan hakları konusunda, en temel hak olan yaşama hakkının kullanmasından, eğitim hakkına kadar insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin de özellikle aile içinde başlayan eğitim ve sosyal davranışlarla, çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerin kullanılmasına saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz etmektedir. İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır. Başkalarının haklarına saygı duymayanlar saygı göremezler. Dolayısıyla yasalara saygı göstermek aslında kendimize saygı göstermektir. Bu manada İnsan haklarına özgü evrensel değerler bütününün korunup, geliştirilmesi tüm insanların ortak çalışma ve sorumluluk alanı olmalıdır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here