Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan; “Rotasyon Düzenlemesi Kabul Edilemez!”

0
101

memur-sen açıklama1Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ler hakkında bir açıklama yaptı.

İdareler tarafından çıkarılan yönetmelik düzenlemelerinin genellikle her kurumun kendi iç işleyişine yönelik olduğunu kaydeden Urhan, “Yönetmelikler en başta Anayasaya daha sonra kanunlara ve çerçeve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenemez. Ayrıca kurumların yönetmelik düzenlemelerinde takdir yetkisi olsa da bu yetki keyfi olarak ta kullanılamaz. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan yeni yönetmelikler; hukuk düzeni, idarenin sürekliliği, çalışma barışı ve uygulanabilirlik kapsamında değerlendirildiğinde pek çok sorunu kendi içinde barındırmaktadır.

Sendikamız resmi internet sitesinde söz konusu “rotasyon” düzenlemesine karşı tavrını, yönetmelik düzenlemeleri yayımlanmadan çok önce “Göçebe Din Görevlisi Olmak İstemiyoruz” başlıklı haberi ile çok net ortaya koymuştur. Sendikamız bu tavrını değiştirmeyecek ve üyelerinin taleplerini de dikkate alarak düzenlemelere karşı her türlü hukuksal yollara başvurusunu yapacaktır.

Üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuk zemininde koruyan Diyanet-Sen, Başkanlık tarafından defalarca değiştirilen adeta “yamalı bohçaya” dönen “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” rotasyonu düzenleyen ilgili maddelerinin iptali için yargı yoluna başvuracaktır. Ayrıca değişiklik yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ve yeni “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili olarak ta değerlendirmelerimiz devam etmekte olup bu düzenlemeler içinde her türlü hukuki başvuru yolu değerlendirilmektedir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here