CHP’den 2022 Yılı Bütçesine Red!

0
17

Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündemin ikinci maddesi olan ‘Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ CHP Grubunun reddine karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin diğer maddeleri olan; “Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

Belediyemizin 2022 Yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler Tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

İller Bankası (İlbank A.Ş.) Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’ya gerekli yetkinin ve iznin verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

657 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memur personelin terfi ve intibaklarının aksatılmadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmesi için dolu kadro cetvellerine göre kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

Belediyemiz bünyesinde 2021 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen 1 adet Mühendis ve 1 adet Şehir Plancısı için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

Şevre mıntıkası 1248 ada içerisinde yer alan 1-4-5-6-14-15-20-22 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

Frenkçiftliği 3586 parsele yönelik ‘’Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakım Evi)’’ olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre Kasım/2021 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi” oy birliğiyle kabul edildi.

Bir önceki mecliste, trafik kazası geçirdiği sebebiyle katılamayan CHP’li Meclis üyesi Ali Mutlu, mecliste söz alıp, hakkında çıkan haberlere yanıt vererek; “Bizler, meclis toplantısı öncesi, ilçe başkanlığımızda grup başkanımızla toplantı yapar,  hangi maddeye hangi yönde oy kullanacağımızı, karar defterine imza atarak karar altına alırız. İskenderun yararına olacak tüm kararlarda destek vereceğimizi söylemiştik, sözlerimizin arkasındayız” dedi. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here