Borç Çok, Temizlik Yok!

0
94

bld-meclis toplantısı28Belediye Meclisi Toplandı! Meclisin dünkü oturumunda Sarıseki Meslek Yüksekokulu ile Katı Atık Toplama ve Taşıma İşleri Gündem Oluşturdu

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün Belediye meclis salonunda İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Toplantı, gündem maddelerine oy birliği ile verilen kararlarla uyum içerisinde geçti.

Belediye meclis toplantısı öncesi gündem dışı yapılan konuşmalarda tüm siyasi parti grup başkan vekilleri söz alarak, 1 Eylül Dünya barış gününü kutladılar. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretleri ile ilgili gündemin birinci maddesi hakkında bilgi veren Meclis Başkanı Seyfi Dingil; “Büyükşehir belediyesinde sizlerle alınacak ortak bir kararla anlaşmaya oturmak için bu karar alınıyor. Temizlik ihalesini alan firmaya diğer belediyeler ile birlikte borcumuz bulunuyor. Az adamla kentin temizlenemeyeceği ortada. Firmaya süpürgeci sayısını 200-300’e çıkarması için baskı yaptığımızda da borcunuzu ödeyin diyor” dedi.

CHP Meclis Üyesi Özer Çağşar; “Katı Atık Birliğinin biran önce bertaraf edilip birliğin feshedilmesi gerekir. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmaya gidilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulunurken, MHP Grup Başkanvekili Muhuttin Kara da; “Bu madde geri çekilsin. Nasılsa burada alacağımız karar Büyükşehir’de onaylanacak” dedi. Yapılan oylamada gündem maddesi oy birliği ile reddedildi.

Sarıseki MYO Tansiyonu Yükseltti!

Gündemin ikinci maddesi ise tansiyonu az da olsa yükseltti. Sarıseki Meslek Yüksekokulu ihalesi ile ilgili yüklenici firmanın uzlaşma talebi hakkında ön bilgi veren o dönemin Sarıseki Belediye Başkanı şimdi ise Ak Parti Belediye Meclis Üyesi olan Bülent Özer; “Sarıseki’ye kalıcı bir yatırım kazandırmak için meslek Yüksekokulu’nu yapmaya karar verdik. Kaynak yetersizliğinden ihalenin fesih yoluna gittik. Bütçe vardı ama yarısını yol asfaltlama için kullandık. Şahsımla ilgili bu ihaleden dolayı yıpratma yoluna gidildi. Eğer akılda en ufak bir tereddüt varsa savcılığa gidebilir” dedi.

bld-meclis toplantısı29

CHP Grup Başkanvekili Gazanfer Dik ise; “Bizler bu konu ile ilgili kötü niyet olduğunu dillendirmedik. Ama bu konunun gündemleşmesinden rahatsızım. Bunu gündemleşmesinden acaba şimdi rahat mısınız? Ayrıca bunu gündeme getiren rahat mı? Nereden bakarsanız bakın sıkıntılı bir konu olduğunu görürsünüz. Bu kadar sıkıntılı bir konuyu neden gündeme getiriyorsunuz? Burada ihalesi yapılmış mahkeme tarafından iptal edilmiş, sonra bir kez daha ihaleye çıkıyor. Birinci katılımcılar ihaleye katılım sağlanmadan yapılıyor ve bir kez daha sorun çıkıyor. Ödemenin bir bölümü olan 2,5 milyon liralık paranın ihtilafı (mahkemesi) devam ederken firmaya ödenmesi sıkıntı doğurur. İhtilafı çözecek yer burası değildir, mahkemedir. O nedenle biz CHP’liler olarak bu sorumluluğu üstlenmeyeceğiz. Şimdi de 4 milyon liralık ağır sorumluluğun altına imza atmayız” şeklinde konuştu.

7 milyon liralık hak edişi MKÜ’nün belirlediğini söyleyen Başkan Dingil; “Yargıtay’dan görüş alındı. Ondan dolayı konuyu meclise taşıdık. Yüklenici firma hak edişini talep etti. Bizim araştırmalarımızda hak ediş 2.5 milyon çıktı. MKÜ ise 7 milyona çıkardı. Yaptığımız uzlaşma sonunda 3.5 Milyon +KDV verin vazgeçeyim diyor firma” dedi.

CHP’li Çağşar; “Hukuki uygulama varsa Yargıtay meclis kararını istemez! Uzlaşma olursa Yargıtay bunu ister. Fesih için davalık olunur. Ne kadar hak ediş olduğuna da mahkeme karar verir” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Kara’da konuya farklı bir açıdan bakarak; “Bu parayı vereceğimize adamlık yapıp, bu işi tamamlayalım! Buna MKÜ de destek versin!” dedi. Yapılan oylamada da gündem maddesi oy birliği ile reddedildi.

bld-meclis toplantısı30

Gündem Maddeleri…

4 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapatılan Belediye Meclis oturumunda gündem maddeleri ise şöyle karara bağlandı;

1- Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi fiyat tarifeleri okunmuş kabul edildi. Teklif oybirliği ile red edildi.

2- Sarıseki Meslek Yüksekokulu ihalesi ile ilgili Mekin Orak-Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uzlaşma talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi oybirliği ile reddedildi.

3- Belediyemizin de ortak olduğu Teknopark Hatay A.Ş. Kurucu Şirketi ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan sözleşmenin tasdiki ve bu sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi oybirliği ile kabul edildi.

4- Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2014 Yılı içerisinde 1 adet Çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi oybirliği ile kabul edildi.

5- Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (Seri No:45) 3.1 Maddesi gereğince Meclisimizce tespit edilecek tarifelerin Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tabloya işlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmaz gayrimenkullerin ihale yoluyla satışının yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi çekildi.

7- Şevre mıntıkası 916 ve 918 adalarda ölçülü blok çizilmesi ve 918 adanın güneyinde mevcut 7 m’lik yaya yolunun plana işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Frenkçiftliği mıntıkasında yer alan üniversite alanı içerisinden geçen 20 m genişliğindeki trafik yolunun kaldırılarak üniversite alanının bütünlüğü sağlandığı ve üniversite alanı ile konut adaları arasındaki 15 mt.’lik trafik yolunun 20 mt.’ye çıkarılarak yol devamlılığın sağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9- Frenkçiftliği mıntıkası 269, 270, 271, 272, 274, 907 nolu adalar ve 1059, 1060, 1061, 1063 nolu parsellerde ölçülü blok çizilmesi, imar hatlarının mülkiyet sınırlarına getirilmesi, planlama alanın kuzeyinde yer alan 15 mt.’lik trafik yolunun 17 mt.’ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Belediye Meclis Üyesi Fatma Korçak’ın yazılı önergesi okundu olarak kabul edildi. Gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilen, Halk Eğitim Merkezi önündeki sokağın adının Sanat Sokağı olarak adlandırılması hakkındaki önerge geri çekildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here