Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak

0
47

belediye meclisi (24)İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2 Ağustos 2013 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Başkanı Dr. Yusuf Civelek Başkanlığında toplanacak olan Meclisin 5 maddelik gündemi şöyle olacak;

*Sarıseki Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile alınmış bulunan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

*Sarıseki Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile alınmış bulunan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

*Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve elde edilen sayısal halihazırlar kapsamında mevcut plan ile birlikte ilave olarak planlanması düşünülen alanın İlave + Revizyon İmar Planının yaptırılabilmesi için 5393 Sayılı Yasanın 18/c maddesi uyarınca, Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

*Belediyemiz Meclisince kent merkezi için yapılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların Belediye Meclisince gruplandırılarak görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

*İskenderun İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım Giderlerine İller Bankasından bu iş için açılan krediden 15.000.000,00 TL Ek ödenek eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here