Belediye Meclisi Bugün Toplanacak

0
34

Eylül Ayı Oturumları Başlıyor…

bld-meclis toplantısı13İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere bugün saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisi, Eylül ayının ilk oturumunda gündemindeki şu konuları görüşecek;

1-Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin meclisce görüşülmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi.

2-Sarıseki Meslek Yüksekokulu ihalesi ile ilgili Mekin Orak-Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uzlaşma talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

3-Belediyemizin de ortak olduğu Teknopark Hatay A.Ş. Kurucu Şirketi ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan sözleşmenin tasdiki ve bu sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.

4-Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2014 Yılı içerisinde 1 adet Çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

5-Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (Seri No:45) 3.1 Maddesi gereğince Meclisimizce tespit edilecek tarifelerin Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tabloya işlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmaz gayrimenkullerin ihale yoluyla satışının yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

7-Şevre mıntıkası 916 ve 918 adalarda ölçülü blok çizilmesi ve 918 adanın güneyinde mevcut 7 mt.’lik yaya yolunun plana işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

8-Frenkçiftliği mıntıkasında yer alan üniversite alanı içerisinden geçen 20 mt. genişliğindeki trafik yolunun kaldırılarak üniversite alanının bütünlüğü sağlandığı ve üniversite alanı ile konut adaları arasındaki 15 mt.’lik trafik yolunun 20 mt.’ye çıkarılarak yol devamlılığın sağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

9-Frenkçiftliği mıntıkası 269, 270, 271, 272, 274, 907 nolu adalar ve 1059, 1060, 1061, 1063 nolu parsellerde ölçülü blok çizilmesi, imar hatlarının mülkiyet sınırlarına getirilmesi, planlama alanın kuzeyinde yer alan 15 mt.’lik trafik yolunun 17 mt.’ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here