Yerli Üretime Dönüş ve Reformlar

0
33

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

Başta tarım ürünleri olmak üzere Türkiye’de yeterince üretilebilecek malların, lüks tüketim maddelerinin ve ikame edilebilen malların dışalımına son verilecek, yerli üretimin verim ve kalitesinin artırılması için tarım ve sanayi üreticisi desteklenecektir. Dışalım, millî ekonominin ayakları üzerinde doğrulmasına, üretimin artmasına, millî teknolojinin gelişmesine, halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının karşılanmasına ve millî savunmanın gereklerine bağımlı kılınacaktır.

Üreticilerin Millî Hükümeti, Dünya Ticaret Örgütü’nün eşitsizliğe dayanan yapılanmasını değiştirmek, özellikle malî kuruluşlarımıza, tarımımıza, küçük ölçekte üretim yapan sanayi işletmelerimize ket vuran düzenlemeleri etkisiz hale getirmek için, her düzlemde mücadele yürütecek ve kalkınmakta olan ülkelerle işbirliği yapacaktır.

AB ile olan Gümrük Birliği Sözleşmesinin dışalımı doğrudan kısıtlamamıza ve Gümrük Vergilerini artırmamıza izin vermeyen hükümlerinin değiştirilmesi için, AB ile görüşmeler başlatılacak ve sözleşme yenilenecektir. Eğer şartlarımız kabul edilmezse, AB ile Gümrük Birliği Sözleşmesi feshedilecek ve Serbest Ticaret Sözleşmeleri yapılacaktır.

Ekonomimizin ve sanayimizin altyapı, makine, ekipman, yedek parça, üretim girdileri itibariyle AB ağırlıklı bir yapıda olması nedeniyle, ekonominin kilitlenmemesi için kaynak değişikliği kısa vadede mümkün gözükmeyen zorunlu kalemlerin dışalımında uygun koşullar sağlanacaktır.

Uzun yıllardan beri uygulanan ve dışalım üzerinde korumacı gümrük vergisi etkisi yapan, 12 Mayıs 1988 tarihli ve 88/12944 sayılı kararla düzenlenen Kaynak Kullanımı Destekleme Fon (KKDF) Ödemesinin kapsamı genişletilecek ve oranlar artırılacaktır.

KKDF uygulamaları yanında, tüketim malları, mobilya, vitrifiye, otomobil, lüks elektronik, tekstil, ayakkabı, dekorasyon, cam eşya, sebze, meyve, peynir vs. gibi ülke içinde üretilen veya ekonomi için zorunlu olmayan ürünlerin alımında gümrük idarelerinin bürokratik engelleyici yöntemleri kullanılarak dışalımı kısıtlayan uygulamalara gidilecektir.

MİLLİ PARALARLA TİCARET

Komşularımızla ve büyük ticaret ortaklarımız olan Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle millî paralara alışveriş yapacak ve uluslararası bankacılığı geliştireceğiz. Bu ülkelerle birlikte Avrasya Bankasını ve Avrasya Borsasını kuracağız ve etkin olarak işleteceğiz.

Millî paralarla alışverişin gerektirdiği Ruble ve Yuan yedeklerimizi yeterli hale getirmek yanında takas yönteminden de yararlanacağız.

BORSALAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

İstanbul Borsası’nın yatırıma, üretime ve ekonominin verimliliğine katkısı bulunmayan, tersine kaynakları çarçur eden, küçük birikim sahiplerinin kandırılmasına ve kumar benzeri haksız kazançlar sağlanmasına olanak veren, en önemlisi emperyalist para operasyonlarıyla dışa kaynak aktarılmasına neden olan bugünkü işleyişine son verilecektir. İşlem gören kağıtlarla ilgili yeni düzenleme yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenecektir.

Emtia borsalarının ekonominin etkin işleyişine katkısı geliştirilecektir. Dünya fındık ve kayısı borsaları Türkiye’de kurulacaktır. Avrasya Borsası kurulması için ilgili ülkelerle işbirliği yapılacaktır.

YARGI REFORMU

Türkiye’nin bağımsızlığını koruyan, kaynakların verimliliğe göre kullanılmasını sağlayan, üreticiyi destekleyen bir Hukuk Düzeni ve Yargı Kurumlaşması sağlanacaktır.

NEREDEN BULDUN KANUNU VE YOLSUZLUK MAHKEMELERİ

Üreticilerin Millî Hükümeti, yolsuzluklara geçit vermeyecek, kamu görevlilerini liyakat esasına göre atayacaktır. Kambiyo ve Gümrük mevzuatında, Bankalar Kanunu ve Vergi Kanunlarında, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak, millî ekonomiye hizmet etmeyen teşvikler kaldırılacak, bu kanunların etkin ve kararlı bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Bu amaçla Servet Beyanında bulunma yükümlülüğü getirilerek Nereden Buldun Kanunu çıkarılacaktır.

Uyuşturucu, silah ve nükleer madde kaçakçılığından elde edilen bütün servetlere, kara ve kirli paraya el konacak; hortumculuk, bankaların içini boşaltma, rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi yasadışı yollardan elde edilen bütün kazançlar ve servet unsurları kamu kaynağına dönüştürülecek ve bu suçları işleyenlere karşı etkili ve hızlı ceza kovuşturması yürütülecektir.

Yolsuzluk Mahkemeleri kurularak, yolsuzluk suçları işleyenler hızla cezalandırılacak ve yolsuzlukla gasp edilen kaynaklar kamu kaynağına dönüştürülecektir. Soruşturmalar üç ayda ve yargılama en geç altı ayda tamamlanacaktır.

Başta tarım ürünleri olmak üzere Türkiye’de yeterince üretilebilecek malların, lüks tüketim maddelerinin ve ikame edilebilen malların dışalımına son verilecek, yerli üretimin verim ve kalitesinin artırılması için tarım ve sanayi üreticisi desteklenecektir. Yarın: Devam Edecek

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here