“Mesleğin Onuruna Uygun Yasa Bir An Önce Hayata Geçirilmeli”

0
53

adli yıl açılışHatay Barosu Adli Yıl Açılışında Taleplerini Sıraladı

Hatay Barosu, 2013–2014 adli yıl açılışı sebebiyle, Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. 2013- 2014 adli yıl açılışına çok sayıda avukat katıldı. Adli yıl açılışı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Hatay Barosu Başkanı Av. Sinan Akgöl, yeni adli yıl açılışını, mesleğin, ülkemizin ve yerel anlamda ilimizin yaşadığı yoğun sorunlarla yaptıklarını dile getirdi.

Mesajında yeni anayasaya değinerek yeni anayasada savunmanın özgürlüğü ve anayasal güvencesi de sağlanması gerektiğini, savunmanın, Anayasa da, “yargı” başlığı altında, “bağımsızlığı” ve “özgürlüğü” gözetilerek düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Akgöl; “Hukuki sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu yıllardan bu yana dile getirilmesine, çözüm önerilerimiz kamuoyu ile paylaşılmasına rağmen halen çözülmemiştir. Evrensel hukuk dünyasının bir üyesi olmak, bireysel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması, tam ve eksiksiz demokrasi, hukukun üstünlüğü kavramının hayata geçirilmesi ve yaşanması, adil yargılama ve adalete erişim bu taleplerin temel hedefidir. Sorunun çözümü sadece biz avukatların değil tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını, adalete dolayısıyla Devletine olan güveni sağlayacaktır” dedi.

Anayasada ve Avukatlık Kanununda yapılması gereken değişikliklerin gerçekleşmediğini ifade eden Akgöl; “Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren, hukukun üstünlüğünü, tam ve eksiksiz demokrasiyi, bireysel hak ve özgürlükleri teminat altına alan, laik ve sosyal hukuk devletini bütün kurum ve kuralları ile sağlayan bir anayasayı sabırsızlıkla istiyoruz” dedi.

Yürürlükteki Avukatlık Kanununun günün ihtiyaçlarını karşılamadığını da kaydeden Akgöl; “Yeni bir Avukatlık Kanunu’nun hazırlanarak yürürlüğe konulması, Avukatlık mesleğinin tüm sorunlarının çözüldüğü, avukatlık statüsünün her anlamda tam olarak belirlendiği, avukatlık alanını daraltan bütün düzenlemelerin kaldırıldığı, mesleğin gereği ve onuruna uygun bir yasanın bir an önce hayata geçirilmesi zorunludur” dedi ve yapılması gerekenleri sıraladı.

Mesleklerinin kanayan yaralarına da değinen Akgöl; “Avukatlara Resmi kurumlarda yasa gereği sağlanması gereken bilgi ve belgeye ulaşma konusunda gereken özen gösterilmeli, hukuki ve teknik alt yapı oluşturulmalıdır. Yargı sistemi ve adalet hizmetleri için ayrılan kamusal kaynaklar arttırılmalıdır. Savunmanın herkes için bir hak olduğu kabul edilmeli “zorunlu müdafilik” imkânını ve Baroların “zorunlu müdafilik” uygulamasındaki rolünü daraltan, adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran hükümler Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden çıkartılmalı, geri alınmalıdır. Vekâlet ücreti alacaklarından Katma Değer Vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Kamuda görevli hukuk müşavirleri ve hazine avukatları, mesleki bağımsızlık, yetki alanları, mali ve özlük hakları ile hiyerarşik konumları bağlamında, ciddi sorunlar altında çalışmaktadırlar. Bu sorunların çözümü konusunda gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here