Belediye Meclisi Yoğun Gündemle Toplandı

0
64

bld-meclis toplantısı (51)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda komisyon raporlarının oylaması yapıldı.

Gündemin 1. maddesi Belediye 2016 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 2.maddesi 2016 Mali Yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 3.maddesi 2016 yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesi İskenderun Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 5.maddesi Zabıta personellerine 2016 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili rapor ise oy birliği ile kabul edildi. 6-Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen yönetmelik oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. maddesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen yönetmelik hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

bld-meclis toplantısı (52)

Gündemin 8.maddesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeni oluşturulan Görev Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 9. maddesi Bekbele Mahallesi 2223 nolu parsele yönelik İmar Planı Değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 10.maddesi Frenkçiftliği Mıntıkası 279/1 adadaki parsellere yönelik İmar Planı Değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 11.maddesi Sarıseki Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan liman amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 1.maddesi 3. Mıntıka 1 nolu parselin tamamının ve 2 nolu parselin bir kısmının Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 13.maddesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Türkmenistan Parkının adının Şehitler Parkı olarak değiştirilmesi ile ilgili Park Bahçe Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisinin son gündem maddesi ise Fen İşleri Müdürlüğünde münhal bulunan 1 adet mühendis kadrosunun unvan değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilerek oturuma son verildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here