Eryılmaz, Trafik Cezalarının Tebliğinin Geç Gönderilmesini Meclise Taşıdı

0
64

refik eryılmaz11Vatandaşlar Rant Kapısı Olarak mı Görülüyor?

Görsel ve yazılı basında yer alan iddialara göre; 2013 Ekim ayında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana biriken trafik cezalarının üst üste yollanmaya başlandığını, neticede son 1 ay içinde sürücülerin üst üste onlarca ceza makbuzuyla karşı karşıya kaldığının görüldüğünü kaydeden CHP Hatay Milletvekili Avukat Refik Eryılmaz, konuyu meclise taşıdı.

Olayın gerekçesinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, cezaların tebliği için PTT’ye vermesi gereken ücreti ödeyemediği ve Şubat ayından beri vatandaşa kesilen trafik cezalarını gönderemediği, Ağustos ayında ödenek probleminin aşılmasının ardından, bu yılın başından beri biriken cezaların toplu halde gönderilmeye başlanması olarak açıklandığını ifade eden Vekil Eryılmaz, konuyla ilgili olarak meclise sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından cevaplanmasını istediği şu soruları sordu;

Cezalar Usulüne Uygun Tebliğ Ediliyor mu?

“1-1 Ocak 2013 Tarihinden önergemizin yanıtlandığı tarihe kadar ülkemiz genelinde kaç vatandaşımıza ne kadar trafik cezası kesilmiştir? Kesilen bu cezaların kaçı usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir? 2-1 Ocak 2013 Tarihinden itibaren kesilen trafik cezalarının Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ödenek yoksunluğu nedeniyle Ağustos ayında gönderilmeye başlandığı iddiaları doğru mudur? Şayet doğru ise bu cezaların toplam sayısı, tutarı ve genelde tahakkuk ettirilen gecikme faizleri toplamı nedir? 3-Tebligat günü geçen trafik cezalarının vatandaşlarımıza geç gönderilmesi Trafik ve Sulh Ceza Mahkemelerinin iş yükünü arttırmanın yanında vatandaşlarımızı da ek maddi külfet altına sokmaktadır. Bu uygulamalar nedeniyle Trafik ve Sulh Ceza Mahkemelerinin verdiği çok sayıda iptal kararı olmasına karşın neden ilgili kanun hükmünün aleyhinde ısrarcı olunmakta ve vatandaşlarımız ek bir maddi külfet altına sokulmaktadır? 4-Vatandaşlarımıza yapılan bu tebligatlar Karayolları trafik kanunu hükümleri gereğince uygulanan idari para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar ile kullanılacak alındılar, tutanaklar ve defterler hakkında yönetmelik Madde: 10 hükmüyle çelişmiyor mu? İlgili kanun hükmünün uygulanmamasının gerekçesi vatandaşlarımızın rant kapısı olarak görülmesi olarak yorumlanabilir mi? 5-Trafik ve Sulh Ceza Mahkemelerinin Karayolları trafik kanunu hükümleri gereğince uygulanan idari para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar ile kullanılacak alındılar, tutanaklar ve defterler hakkında yönetmelik Madde: 10 hükmüne göre vermiş oldukları çok sayıda iptal kararı vardır. Hal böyle iken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Kabahatler Kanunu’nun 20. Maddesinin ilişkilendirilmesi ‘İdari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer’ bu cezaları meşrulaştırmaya mı yöneliktir?”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here