Ateş; “İnsanlık Onuruna Yaraşır Bir Ücret Alıp, İnsanca Yaşamak İstiyoruz”

0
8

Eğitim-İş Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Ateş; “İnsanlık Onuruna Yaraşır Bir Ücret Alıp, İnsanca Yaşamak İstiyoruz”

Öğretmenler Günü dolayısıyla, Güvercinli Park önünde bir araya gelen Eğitim İş Sendikası üyeleri, eğitim emekçilerinin sıkıntılarını anlattı. ‘Sadaka değil toplu sözleşme’, ‘Emek, umut, direniş işte Eğitim İş’, ‘Zam, zulüm, işkence işte AKP’ şeklinde sloganlar atan eğitim emekçileri; “İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istiyoruz” diye haykırdılar.

CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ve yönetimi, TKP İskenderun İlçe Başkanı Vasil Koçkazı ve yönetimi ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği açıklamayı Eğitim İş Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Ateş yaptı.

Günümüzde Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Ateş, ülkemizdeki eğitim ve bilim emekçilerinin, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilediğini iddia eden Ateş; “Eğitimi bilimsel ve laik özünden koparmaya çalışan siyasi kadrolar, eğitimi çökertirken öğretmeni de ezmektedir. Öğretmenlerin sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorilere ayrılması, emek sömürüsünü artırmış, modern çağın kölelik sistemini yaratmıştır. Kadrolu öğretmen atamasından vazgeçerek “doğrudan torpil” anlamına gelen mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen sistemini getiren Bakanlık, öğretmen açığını ücretli öğretmenlik ile kapatmaya çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmişken, 80 binin üzerinde eğitim emekçisi ücretli öğretmen denen güvencesizlik altında sömürülürken ücretli öğretmenlik gibi geçici çözümlerle okullardaki öğretmen açığının kapatılması mümkün değildir” dedi.

Eğitim çalışanlarının durumunu ortaya çıkarmak için sendikalarının eğitim emekçilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını söyleyen Ateş; “Yüzde 49,4’ü erkek, yüzde 50,6’sı kadın toplamda 3530 öğretmenin katıldığı araştırmamıza göre; Katılımcıların yüzde 23,34’ü eşinin çalış(a)madığını belirtmiştir. Yani neredeyse evli her 4 emekçiden birinin eşi işsizdir. Katılımcıların yüzde 57,8’i ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadığını, yüzde 48,3’ü maaşlarının yetersizliğinden dolayı ek hesap kullandıklarını, yüzde 77,7’si ailenin sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiklerini, yüzde 90’ı kullandıkları kredi kartının borçlarını ödemede zorlandıklarını, yüzde 65’i geçinmekte zorlandıklarını ailelerinden veya yakınlarından borç aldıklarını beyan etmişlerdir. Katılımcıların yüzde 61,1’i ekonomik zorluklardan dolayı mesleki motivasyonlarının düştüğünü, yüzde 84,3’ü ek iş aradığı belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 64,2’si düşük maaşları nedeniyle toplumdaki saygınlıklarının yıprandığını aktarmıştır.

Bu tablonun yaratıcıları bilmelidir ki Başöğretmen Atatürk’ün eğitim neferleri olarak bu karamsar, vahim tabloya rağmen yılmıyoruz!” diye konuştu.

İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret alıp, insanca yaşamak istediklerini haykıran Ateş, eğitim emekçileri olarak taleplerini de şöyle sıraladı; “Söz verilmesine rağmen yaşama geçirilmeyen 3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz! Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesi istiyoruz! Ek ders ücretlerimizin emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz! Eğitim emekçilerinin köle değil geleceğin mimarları olduğunun idrak edilmesini istiyoruz! Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil ülkemizin geleceği için laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz! Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının, hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikaları ile değil nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz! Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz! Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz! Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz!” (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here