Nermin Yıldırım Kara; “İstediğimizi Aldık!”

0
43

Akarca’da Kalker Maden Ocağı’nın ÇED Süreci Bölge Halkının İstediği Gibi Sonlandı…

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Akarca’da Kalker Maden Ocağının ÇED Sürecinin bölge halkının istediği gibi sonlandığını duyurdu.

Süreç hakkında bilgiler veren Başkan Kara; “Hatay ili İskenderun ilçesi sınırları içerisinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından yapılması planlanan S: 88737 (ER:3397979) Ruhsat Numaralı Kalker Maden Ocağı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış, söz konusu projeye ilişkin ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 13/07/2021 tarihinde düzenlenen halkın katılımı toplantısına proje alanına en yakın 1,5 km mesafedeki yerleşim yeri olan Akarca mahallesi halkının bilgisi olmadan ÇED Halkın katılımı toplantısı ‘Mış’ gibi yapılmış idi.

26.07.2021 tarihinde İskenderun Çevre Koruma Derneği olarak biz ve 30.07.2021 tarihinde Akarca Köyü Çevre ve Doğa Koruma Derneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili Müdürlüğe itirazımızı yaptık. 24.09.2021 tarihinde Hatay Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Akarca Mahallesi Muhtarlığına, İskenderun Kaymakamlığına ve İskenderun Belediye Başkanlığına ekteki ÇED Süreci Sonlandırma Yazısını göndermiştir” dedi.

İlgili kurumların, belirttikleri görüşlerinde ise ÇED alanının imar planlamaları, arazi koşulları ve yapısı, kıyı çizgisi, insan ve çevre sağlığı açısından söz konusu madencilik faaliyetinin uygun olmadığı gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdiklerini de kaydeden Kara; “Talep edilen ÇED alanının Hatay Büyükşehir belediyesi Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan İskenderun ilçesine ait 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında söz konusu alanın bir kısmı orman alanı bir kısmı kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı olarak planlı olduğu,

Kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı içerisinde bulunan alanın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir olumsuz etki oluşturmaması için, planlanan alan yerine alternatif alan değerlendirmesinin daha uygun olacağı ve dolayısıyla projenin uygun bulunmadığı, ÇED alanının kuzey mücavirinden Derebani Deresi dere yatağının geçtiği, proje sahasının yamaç arazide yer aldığı,

Ayrıca ÇED sahasının kuzeyinden planlama aşamasında olan HES projesine ait ünitelerin geçtiği, söz konusu madencilik sahasının hali hazırda izinli olarak çalışılan bölgelerinden, Derebani Deresi dere yatağına faaliyetten kaynaklı malzeme akışlarının olduğu, akışta geçen maden attığı-pasa malzemesi için herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı Yamaçta bulunan ve akışa geçen malzeme sebebiyle doğal şev stabilitesini bozulduğu şev stabilitesinın bozulması nedeniyle arazide heyelan olma riskinin arttığı,

Söz konusu dere yataklarına intikal eden malzemenin feyezan aşırı yağış durumlarında taşınarak yerleşim yerlerinde yaşanabilecek muhtemel Taşkın’ın etkilerini artıracağından, Tarım ve Orman Bakanlığının ‘madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı alanlar’ deniz sahili ön görünümde olup, kıyı çizgisinden itibaren en az beş kilometrelik mesafede kalan alanlarda kapsamında madencilik faaliyetleri, faaliyetin deniz sahili ön görünümünde ve kıyı çizgisinden itibaren en az beş kilometrelik mesafe içinde kalması nedeniyle yasaklanmış olduğundan, bahse konu faaliyetin uygun görülmediği kabul edilmektedir.

Bu itibarla Yönetmeliğinin 6.maddesi 4. bendi gereği söz konusu proje ilişkin ÇED sürecinin sonlandırıldığı müdürlüğümüze bildirilmiştir. Akarca Köyü Çevre ve Doğa Koruma Derneğine ve tüm mücadele eden dostlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bölge halkı ve dernekler olarak süreci takip edeceğimizi yinelemek isteriz” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here