Belediye Meclisi Yoğun Gündemle Toplandı

0
29

bld-meclis toplantısı (46)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil Başkanlığında toplanan meclisin birinci maddesi olan ilaçlama ekibi ile temizlik işini yapan personellerin nakliyesinde kullanılmak üzere 2 adet sıfır minibüsün alınması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin diğer maddeleri ise şu şekilde karara bağlandı; Şevre mıntıkası 632 ada 1 parselde yapılaşma koşulları değişmeden yan bahçe mesafesinin 3,5 metreye indirilmesine yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Düğünyurdu mıntıkası (eski 2584) yeni 2652 nolu parsele ilişkin, ilgili Bakanlıkça kamu yararı kararı alınacak alanla ilgili olarak; imara açılması için alternatif alan olmadığından, zeytinlik alanından çıkarılmasına dair meclis kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

bld-meclis toplantısı (47)

Belediye Meclisinin 26.06.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile İskenderun sahiline camii alanı yapılabilmesi için imar planı yapılmasına karar verilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca söz konusu alanda yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hakkında Meclisimizin görüşünü talep ettiğinden, kıyı dolgu alanında yapılacak Sahil Camisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki Meclis görüşünün bildirilmesi ile ilgili karar alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kentimizin düzenli ve kesintisiz elektrik enerjisinden yararlanabilmesi amacıyla 7 adet imar paftasında sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. II. Organize Sanayi Bölgesinde 641 sayılı parselin önünde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan ve II. OSB’ne hizmet edecek olan liman amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi önünde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan Liman Tesisleri, Deşarj Boru Hattı ve Su Alma Verme Yapısı Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here