Büyüklere Masallar

0
31

Masal; gerçek olmayan ve gerçekleşmesi güç olan olağan dışı olay, macera ve kahramanlıklara yer verilen, daha çok çocuklara anlatılan hikâye türü…

Dünya, “Kaşıkçı Cinayeti” ile ilgili düzmecelerle dolu ilginç masalları hayretle izlemeye ve dinlemeye devam ediyor. “Cinayetin Failleri” iddia edilen bazı soytarılar, masal okuyarak işin içinden sıyrılmanın, aklanmanın telaşına düşmüşler.

Günlerdir-Haftalardır anlatılan masallara “3 yaşındaki çocuklar” bile “alay” edercesine gülüp geçer. Çocuklar bir yana, o asık suratlı olarak sembolize edilen kargalar bile güler.

Komik olan, 3 yaşındaki çocuklar bile bu ucube masallara inanmazken, dünyada sadece bir tek “70’lik Trump” inandı, daha doğrusu inanır gibi yaptı. Masal âleminde yaşıyor. Sebebi açık ve net olarak belli; Memleketin yüksek menfaatleri…

Silah ve petrol ticaretinin yanı sıra İsrail’in güvenliği ön plandadır. Trump, çocukluk yıllarında böyle ilginç, esrarengiz ve macera dolu bir masal dinlememiş olmalı ki, hemen inandı (!) anlatılanlara… Suudiler köşeye sıkışmış durumdayken mucizeler yaratacak bir “kurtarıcı” ararken, son anda imdatlarına “Hızır Servis TRUMP” yetişiverdi.

Trump, tam da dişine göre kolayca tuzağa düşebilecek bir av seçmiş kendine. Eline geçirdiği kozu derhal fırsata çevirmek için devreye girdi. Trump, insan hakları, hukuk ve adalet kavramlarını hiçe sayarak, çıkarcılığı üstün tutma ve olayı saptırma peşinde. İnsanlık değerleri ayaklar altına alınmış, çöpe atılmış…

“Paranın dediği olur, parayı veren düdüğü çalar” zihniyetiyle ikna olmanın miktarı, satılacak silahların artış miktarına bağlı tavırlar sergileniyor.

“Kaşıkçı Cinayetinde” aklanma, paklanma ve arka çıkma ücreti karşılığında “Paralı Masal” dinleme seansları… “Üç Maymun” tiyatrosu oynanıyor. “Konuşmayacaksın, Görmeyeceksin, İşitmeyeceksin…”

Petrol kaynakları ve petrolden elde edilen yüz milyarlarca doların gücüne güvenerek, “Şımarık Çocuk” muamelesi görmeyi “ayrıcalık” sananlar, gün gelip bu gücü kaybedeceklerini unutmamalıdırlar.

Bay Trump, bu fırsatı kaçırır mı hiç? Suudiler bir yana, bütün Dünya bir yana, durumdan vazife çıkararak “hakemliğe” soyunmuş. Taraf tutan hakem kılığında etrafa nara atıyor.

Nasıl olsa senaryo hazır! Cinayeti üzerine alacak “gönüllü bir katil” bulundu. Paranın kokusu haraç almaya, fikir değiştirmeye ve taraf tutmaya yetiyor. Örtbas için hazırlanan “cinayet kılıfının” faturası yüksek, bedeli de ağır olur.

Düzmece senaryolara yanıt: “Karnımız tok, külahlımıza anlatın!..”