Akkatoğlu; “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!”

0
8

Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Özlem Akkatoğlu; “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!”

HAK-İŞ Konfederasyonu üye sendikaları ve 81 il başkanlığı ile birlikte 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplandı.

Bu kapsamda sendika binalarında bir araya gelen Hizmet İş Sendikası İskenderun Şubesi Kadın Komitesi, kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobingge, güvencesizliğe karşı durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin devam ettiğini, her üç kadından birinin, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını kaydeden Hizmet İş Sendikası İskenderun Şubesi Kadın Komite Başkanı Özlem Akkatoğlu; “Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken, bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatin gösterilmesi gereklidir” dedi.

Toplum için sorun olan şiddetle mücadele için yapılması gerekenleri de sıralayan Akkatoğlu; “Adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması, Şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması, Hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici eğitimler verilmesi, Şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına engeller konulması, Aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu kavramlar terimler cümleler oluşturulması, Yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruyacak şekilde tasarlanması, Erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması, Aile yapısının bozulması, yıpranması gibi durumlarda verilen psikolojik destek programlarının zorunlu hale getirilmesi, Çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak çalışmalar yapmasını, Şiddetin her türüyle mücadele edilmeli, şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmelidir.

Bu süreçte tüm kesimlerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesini, Özellikle ILO’nun C 190 No’lu Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi devletler tarafından ivedilikle onaylanmasını, Kadının iş yaşamının her alanında kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını, Yeni medya da kadına yönelik şiddet olgusu kadının haklarına saygı duyacak bir perspektiften ele alınmasını, Nitelikli ve kapsamlı bir eğitim ile hayatın her alanında şiddetin önlenmesinin hedeflenmesi, İnsan haklarının bir ahlak olarak içselleştiği, insan onurunun korunduğu, şiddet dilinin terk edildiği, farklılıkları kapsayıcı, sağduyulu bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sisteminin oluşturulmasını, Sendikal örgütlülüğün artırılmasını,  örgütlülüğün olduğu yerlerde şiddetle etkin bir mücadele sisteminin ve çözüm odaklı politikaların ortaya konmasını, Şiddetle mücadele için örgütlü işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerine çözüm odaklı düzenlemelerin eklenmesini, Şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığının inşa edilmesini önemsiyoruz.

Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim. Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz.

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak; dün olduğu gibi bugün de; kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here