Üretim Odaklı Ekonomi-2

0
44

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

“Üretim Devrimi”nin başarılabilmesi için, zorlukların paylaşılması şarttır. Yaşanan ağır kriz, toplumun emekçi kesiminin sırtına yıkılamaz. Emekçilerin çalışma ve üretme şevkinin ateşlenmesi için, insanca yaşama koşulları sağlanmalıdır. Zorluklar toplumun bütün kesimleri arasında paylaştırılmalıdır. Bunun için zorlukları paylaştıran Üreticilerin “Millî Hükümeti”nin kurulması, başarının ön şartıdır.

Türkiye’mizin genç ve dinamik bir nüfusu var. Bu, Üretim Devriminin başarısı ve ekonomik kalkınma için, en önemli üstünlüğümüzdür. Türkiye’nin olanca emek gücünü üretim için seferber etmek, Üretim Devriminin anahtar görevidir. İşsizliğe son vermek için, sermaye yoğun modeller yanında emek yoğun çözümlerin de devreye sokulması şarttır. Kamu kaynaklarının kullanılmasında emek seferberliğine yönelmek, özellikle genç işsiz yığınlarını üretim süreçlerinde değerlendirmek, çalışabilecek insanımıza sadaka dağıtmak yerine iş vermek, ekonomik kalkınma yanında, toplumsal sağlık ve ahlâk için de gereklidir.

Ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmenin ve iç barışın sağlanabilmesi için, emek özgürleştirilecek ve ülkenin insan kaynağı bütünüyle seferber edilecektir.

Devlet, belediyeler, kooperatifler ve diğer toplumsal kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeni tarım alanları açma, toprağı ıslah etme, teraslama, sulama, dağları şenlendirme, orman alanlarını genişletme, denizlerimizi ve ırmaklarımızı koruyarak su ürünlerimizi geliştirme, doğal güzelliklerimizi bütün halkın yararlanmasına elverişli hale getirme, turizmi geliştirme, yol, liman, baraj ve bent yapma gibi emek yoğun işler yapılmasına önderlik ederek, bugün boşta gezen milyonlarca işsize iş ve gelir sağlayacak, üretimi, hizmetleri ve refahı geliştirecektir.

Üretim Devrimi, milletin refahını, üretimi artırmayı ve verimliliği amaçlayan uygun mülkiyet biçimleri devreye sokularak yürütülecektir.

Devlet kaynakları, kamu mülkiyetine dayanan Kamu İktisadî Teşekküllerine (KİT’ler) ayrılarak, kapsamlı ve verimli bir yatırım seferberliği yürütülecektir. Üreticinin özel mülkiyeti üretimi geliştirmek amacıyla desteklenecek ve özendirilecektir.

İflas eden üretim kurumlarında Ekmek Teknesinin korunması ve üretimin sürdürülmesi için, kamu mülkiyetini-çalışanların toplu mülkiyetini ve işletme sahibinin özel mülkiyetini birleştiren karma mülkiyet biçimleri devreye sokulacaktır.

Özellikle tarımda çiftçinin özel mülkiyetini korumak ve geliştirmek, büyük işletme olanaklarını değerlendirmek, üretim araçlarını verimli kullanabilmek ve ürünlerin pazarda değer fiyat bulabilmesi için, kooperatifler özendirilecek ve geliştirilecektir.

Bu mülkiyet biçimleri, aynı zamanda Üretim Devriminin bütün toplumsal güçlerini üretimi geliştirmek amacıyla birleştirmektedir. Ekmek Teknesini korumak ve geliştirmek için, her durumda kamu mülkiyeti, özel mülkiyet ve ortak mülkiyet biçimleri arasında uygun çözümler ve bileşimler uygulanacaktır. Kamu sermayesi, emekçilerin üretimde sorumluluk üstlenmesine hizmet eden toplu mülkiyet ve özel sermayenin tecrübesi ve kâr amacı, üretimi geliştiren etkenler olarak değerlendirilecektir.

Piyasa koşulları ve rekabet, kaynakların verimliliğe göre dağılması, üretimin artması, teknolojinin gelişmesi, kalitenin yükselmesi ve halkın taleplerinin karşılanması amacıyla düzenlenecektir.

Plansız, başıboş ekonominin, ekonomide ne büyük kaynak israfına ve verimsizliğe yol açtığı ortadadır. Konut stokunun 2 milyon 200 bine ulaşması bunun göze çarpan örneğidir. İçinde insan yaşamayan bu konutların maliyetinin ortalama 300 bin Lira olduğunu dikkate alırsak, 700 Milyar Türk Lirası gibi olağanüstü bir kaynak yerinde ve zamanında kullanılmamıştır.

Tasarrufun ve yatırımın artırılması, işsizliğe son verilmesi, kaynakların halkın ihtiyaçlarına göre verimli kullanılması, kalkınmanın hızlandırılması, sağlık, eğitim ve adalet başta olmak üzere kamu hizmetinin kaliteli olarak görülmesi için, “Kalkınma Planı” yapılacaktır.

Ülke kaynaklarının halkın ihtiyaçları için, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak, böylece ekonomik gelişmeyi kesintisiz sürdürmek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı yeniden örgütlenecek; beş yıllık genel ve yıllık özel kalkınma planları uygulanacaktır. Millî ekonominin lokomotifi olan kamu kesimi ile piyasa mekanizmaları arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde, çalışmanın ve üretimin özendirilmesi, ekonominin etkin işleyişi ve üretim ile hizmetlerin halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılaması esasları gözetilecektir.

Bugünkü hükümet 11. Kalkınma Planını yapmaktan vazgeçmiş görünüyor. Vatan Partisi, bu işi üstlenmiştir. 11. Kalkınma Planını hazırlıyoruz ve yakında kamuoyunun değerlendirmesine sunacağız.

Devam Edecek

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here