Performans Programı ve Bütçe Tasarısına CHP ve MHP’den Red!

0
68

İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün Belediye Meclis Salonunda toplandı. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesi olan ‘Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ 14’e 13 oy çokluğuyla kabul edilirken, MHP ve CHP grupları performans programını yetersiz buldukları gerekçesiyle gündem maddesine red oyu verdiler.

Gündemin ilk maddesiyle ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Özer Çağşar; “Elimizdeki performans programları belediyelerin yapacakları uygulamaları hedefleriyle sayılabilir ölçülebilir şekilde hedefini koymak üzere planlanan bir kitapçıktır. Biz bu performans programına baktığımız zaman geriye dönük sizin stratejik planlarınızda neler var onları anlamaya çalışırız.

Daire müdürlüklerinin yaptıkları çalışmalar rakamsal olarak verilmeli. İncelediğimizde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Performans programında Büyükşehirin sorumluluğunda olan birçok maddeler de hedef olarak konulmuş. Bunların orada yer almaması gerekir diye düşünüyorum. bazı maddeler bütçe yetersizliği nedeniyle yapılamayacak olan hedefler diye geçiyor.

Bütçeyi siz hazırlıyorsunuz, onaylatıyorsunuz, bu bütçelere göre performans hedefi planlamışsınız ama bütçe yetersiz diye yapılamadı diye bir ibare var. Performans programında hedeflerin içerisinde belediyenin rutin uygulamaları yer alıyor. Burada görmek isterdik ki belediyenin bir yatırım projesi olsun. 5 yıl boyunca İskenderun Belediyesinin başkanlığını yürütüyorsunuz, 5 yıl boyunca görmediğimiz projeler maalesef bu performans programının hedefinde var. Gerçeği yansıtmıyor bunlar” diyerek performans programının yeterli derece hazırlanmadığını savundu.

Yine performans programı hakkında söz alan MHP’li Osman Çolak da, hiçbir ifade de ve rakamda gerçekleşen bir öngörüleri olmadığını ifade ederek bunları eksi not olarak nitelendirdi. Çolak, girdi ve çıktıların daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Emir Selim Yazar da, mali performansla ilgili yaptığı konuşmasında; “Performans defterine bakıyoruz kopyala yapıştır gibi. Ciddiyetten uzak bir kitapçık hazırlanmış” dedi.

Gündemin birinci maddesiyle ilgili yapılan konuşmaların ardından ikinci maddeye geçildi. ‘Belediyemizin 2019 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ 12’ye 16 oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddedeki bütçe kararnamesindeki 11 madde tek tek oylanırken, CHP ve MHP grubu tüm maddelere red verdi.

Bu maddeyle ilgili söz alan CHP’li Özer Çağşar, müdürlüklerin önerdiği rakamlara alternatif değerlendirmeler yaparak grubu adına örnek bir bütçe sundu ve değerlendirmeye alınmasını istedi.

Gündemin 3. maddesi olan ‘Belediyemizin 2019 yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ maddeleri tek tek oylanırken tüm maddeler ve gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan ‘Zabıta personellerine 2019 yılı için ek çalışma ücretlerine sınır getirilmesi halinde ek çalışma ücretinin nüfus sayısına göre en üst sınırdan ödenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ ise oy birliğiyle kabul edildi. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here