Mustafa Uyan; “Örgütlü Toplum Güvence Altına Alınmalıdır”

0
88

tüed açıklama5TÜED Başkanlar Kurulu Erdek’te Toplandı

Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulunun, Narlı/Erdek Eğitim ve Sosyal tesisinde toplanarak, ülke gündemini ve emeklilerin sorunlarını değerlendirdiğini kaydetti.

Başkan Uyan, Erdek dönüşü yaptığı değerlendirmede; “Türkiye’nin seçim sürecine girmesi ve bu süreç ile birlikte yeni bir anayasanın hazırlanması, Başkanlar Kurulunda değerlendirildi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, katılımcı ve sağlıklı bir demokratik sistemin, sorunların çözümlenmesi için bir gereklilik olduğunu değerlendirerek, uzlaşma yoluyla tüm kesimlerin görüşlerinin yansıtılacağı bir düzenlemenin benimsenmesini talep etmektedir” dedi. Uyan, Başkanlar Kurulunun Sonuç Bildirisini de kamuoyuyla şöyle paylaştı;

“Sorunlarımızın çözümü demokratik ve sağlıklı bir anayasadan geçmektedir. Bu nedenle toplumu ayrıştırmayacak şekilde tüm dokusu ile kucaklayan,  ‘üniter yapıyı’ koruyan anlayışla hazırlanacak bir anayasa Türkiye’nin geleceği için bir güvence olacaktır. Yeni anayasada örgütlü toplum güvence altına alınmalı, emeklilerin de yararlanacağı sendikal hakların önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Prim kazancına göre değişmekle birlikte özellikle, 2008 sonrasında düşük kazanç üzerinden prim ödeyenlerin, gelecek yıllarda emekli aylıklarının daha da düşmesi riski bulunduğundan, bu soruna çözüm bulunması için aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı eşitlik temelli olarak yeniden ele alınmalıdır.

2013 yılı birinci altı ay % 4.14, ikinci altı ay % 4 emekli aylıklarına artış yapılmıştır. Aynı dönemde emeklinin mutfağında ve diğer harcamalarında daha yüksek artışlar yaşanmıştır. Emeklinin ödediği KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergi yükü fazla olduğundan emekli aylıkları küçülmektedir. Ek ödeme adı altında verilen vergi iadesi tutarları, yetersiz kalmıştır. % 4 ve % 5 olarak uygulanan oranlar ve dilimler yükseltilmelidir.

Yaşları itibariyle sıklıkla sağlık hizmeti alan emeklilerin ödemiş oldukları muayene ücreti ve ilaç katkı payları önemli bir yük olmaktadır. Çalıştığı dönemde sağlık primi ödemiş olan emeklilerden katkı payı alınmamalıdır.

Bağ-Kur kapsamında bir işyeri açan emeklilerimizden % 15 oranında alınan sosyal güvenlik destek primi kaldırılmalıdır.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here