İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

0
97

İLAN

İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2013/187 Esas

KARAR NO: 2013/583

Davacılar MERYEM BUDAK, AYDIN BUDAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 27/12/2013 tarih ve 2013/187 E. 2013/583 K. Sayılı kararı ile Hatay İli, İskenderun İlçesi, Gültepe Mahallesi Cilt No: 43, Hane No: 229 BSN No: 15’de nüfusa kayıtlı Aydın ve Meryem kızı İskenderun 31/03/2013 D.lu ROJDA BUDAK’ın nüfus kayıtlarında yer alan, “ROJDA” isminin “NESRİN” olarak DÜZELTİLMESİ SURETİ İLE NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE, karar verildiği ilan olunur. 03/02/2014

Katip 65738                        Hakim 104842

(Basın No: 070-08.02.2014)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here