Belediye Meclisi Bugün Toplanacak

0
46

belediye meclisi (14)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 5 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisi gündeminde bulunan şu konuları görüşecek;

“1-5 Kat imar hakkı olan Şevre Mıntıkası 1257 Ada 4…11-24…31 Nolu Parseller bağımsız inşaat yapamadıklarından dolayı durumun düzeltilmesi amacı ile hazırlanan İmar Plan tadilatının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu. 2-Büyükdere Köyü sınırları içerisindeki Yeşilköy Sitesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu. 3-Büyükdere Köyü sınırları içerisindeki Yeşilköy Sitesine ait ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu. 4-Pirinçlik Köyü 1499, 1500, 1501 ve 1502 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu. 5-Pirinçlik Köyü 1499, 1500, 1501 ve 1502 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu. 6-Nergizlik Köyü 369 ve 370 nolu Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 7-Nergizlik Köyü 369 ve 370 nolu Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 8-Ulaşım Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 39+1+1 kişilik (klimalı beyaz renkte)  Otobüsün Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ile ilgili Ulaşım Müdürlüğü teklifi. 9-Sarıseki Belediye Meclisinin 02.01.2014 gün ve 2014/1 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 10-Sözleşmeli Personele ödenecek ücretlere, ek ödeme oranları dâhil edilmemesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 11-Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Kamyon Tır Garajının yediemin deposu olarak kullanılmasında, 2014 Yılı için alınacak olan Otopark ve Çekici ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 12-İçme Kullanma Sularından Numune Alma ve Analizlerin yaptırılmasına ilişkin İşbirliği Protokolünün kabul edilmesi ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzalanması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here