Belediye Meclisi 7 Haziran’da Toplanacak

0
65

belediye meclisi (15)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Başkan Vekili Hayati Çepni imzası ile Belediyeden yapılan açıklamada meclis toplantısının 11 maddelik gündemi şu şekilde olacak;

 1. İskenderun’da bulunan 14 adet Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, inşaatını kendileri yapmak üzere arsa tahsis edilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 2. Şehrimizde her mahalleye Muhtar Evlerinin yapılması ve yer gösterilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 3. İstifa nedeni ile boşalan Divan Katipliğine bir adet üyenin gizli oylama yapılmak suretiyle seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 4. Meclisimizin 05.04.2013 gün ve 36 nolu kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 5. Meclisimizin 05.04.2013 gün ve 37 nolu kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 6. İtfaiye Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli 4×4 pikabın D.M.O.’den satın alınması ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi.
 7. Sarıseki Belediyesinin “Zafer Mahallesi Orhan Ekinci Kanyon Park Piknik ve Mesire yerinde bulunan kantinin Sarıseki Beldesinde faaliyet gösteren Sarıseki Spor Kulübüne gelir getirmesi amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ile ilgili kararın 6360 Sayılı Yasa gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
 8. Karayılan Belediyesinin “256 Ada, 1 Nolu Parsel 23.615,08 m2 alan üzerinde bulunan; eski “İsdemir Eğitim Merkezi Binalarının”  Eğitim ve Öğretimde kullanılmak kaydıyla, Mustafa Kemal Üniversitesine 3 Yıl süre ile bilabedelle tahsis edilmesi, işlemleri  yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet YURTMAN’a yetki verilmesi” ile ilgili kararın 6360 Sayılı Yasa gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
 9. Belediyemiz adına kayıtlı 2. Mıntıka 1062 Parsel Nolu 2322.83 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu yeri ile Düğünyurdu Mıntıkasında bulunan 2591 Parsel Nolu 2326.40 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okuluna ait taşınmazların mülkiyetlerinin İl Özel İdaresi adına tapu devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 10. Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik yaptırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 11. Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here